Taxi

  1. Na začiatok
  2. Služby
  3. Taxi

Služba

Taxi

Postaráme sa o váš rýchly a bezpečný odvoz domov. Taxík vám radi zavoláme z informačného stánku umiestneného v centrálnom vchode z Metodovej ulice, na prízemí centra.