Prebaľovacia miestnosť

  1. Na začiatok
  2. Služby
  3. Prebaľovacia miestnosť

Služba

Babywickelraum

Prebaľovacia miestnosť

Prebaľovaciu miestnosť, nájdete pri toaletách na -1 poschodí v chodbe medzi predajňou Telekom a Teta drogérie. 

Center Map