Bankomat

  1. Na začiatok
  2. Služby
  3. Bankomat

Služba

Geldautomat

Bankomat

K svojej hotovosti sa dostanete kedykoľvek, a to vďaka bankomatom umiestneným v nákupnom centre:

  • Unicredit Bank (bankomat sa nachádza pod eskalátormi na -1. podlaží, pri Ticketportal)
  • Slovenská sportieľňa (bankomat sa nachádza na -1. podlaží pred obchodom Starý Otec a taktiež v rámci pobočky Slovenskej sporitelne na 1. podlaží)
  • VÚB banka (bankomat sa nachádza na -1. podlaží pred pobočkou banky)
  • ČSOB (bankomat sa nachádza na prízemí pred predajňou New Yorker)
  • Poštová banka (bankomat sa nachádza v rámci pobočky Pošty na 1. podlaží)
  • Tatra banka (bankomat sa nachádza pri predajni Deichmann na -1. podlaží a aj na 1. podlaží pred pobočkou Tatra banky)

Center Map