WC

  1. Na začiatok
  2. Služby
  3. WC

Služba

WC

Toalety sa nachádzajú na 2. podlaží a novootvorené toalety sú na -1. podlaží centra v chodbe medzi predajňou Telekom a Teta drogérie.

Center Map