Právne informácie

  1. Na začiatok
  2. Právne informácie

Právne informácie

 

 

 

Vsebina spletne ponudbe

Vsebina te strani ne pomeni pogodbene ponudbe. Središče in ECE si izrecno pridržujeta pravico, da brez posebne napovedi spremenita, dopolnita in izbrišeta dele te strani ali njeno celotno ponudbo ali da začasno ali dokončno prenehata stran objavljati.

Povezave

Pri napotitvah na tuja spletna mesta ("povezave" oz. "links") je prevzemanje odgovornosti izključeno, razen v primerih, ko poznamo nezakonitost povezanih vsebin in lahko tehnično onemogočimo njihovo uporabo. Središče in ECE tako izrecno izjavljata, da v času vzpostavitve povezav do tujih spletnih mest na njihovih straneh ni bilo najti nezakonitih vsebin in nismo imeli nobenih informacij o takšnih vsebinah na teh povezanih straneh. Na spremembe oblike in vsebine povezanih spletnih mest/strani po našem preverjanju nimamo nikakršnega vpliva. Ta izjava velja za vse povezave in napotitve na tuje strani na našem spletnem mestu in tudi za tuje prispevke v avtorjevih knjigah za goste, pogovornih forumih, seznamih spletnih povezav, seznamih za mailing in vseh drugih oblikah podatkovnih zbirk, v katere je mogoče posegati od zunaj v obliki pisanja.

Za vsebino povezanih strani je vedno odgovoren njihov ponudnik ali lastnik teh strani. Za nezakonite, napačne ali nepopolne vsebine, še posebej pa za škodo, ki bi nastala pri uporabi ali neuporabi tako ponujenih informacij, je zato odgovoren izključno ponudnik strani, na katere se obiskovalce napoti s pomočjo povezave, ne pa tisti, ki s posamezno povezavo samo opozarja na posamezno povezano objavo.

Pravnomočnost te izključitve odgovornosti

Ta izključitev odgovornosti predstavlja del spletne ponudbe, ki vsebuje napotitev na to stran. Če deli ali posamezni izrazi v tem besedilu ne bi, ne bi več ali ne bi popolnoma ustrezali veljavni zakonodaji, to ne vpliva na vsebino in veljavnost preostalih delov dokumenta.

Avtorske pravice in pravo komercialnih oznak

Trudimo se, da bi upoštevali avtorske pravice uporabljenih slik, animacij, fotografij in besedil, da bi uporabljali slike, animacije, fotografije in besedila lastne izdelave ali pa slike, animacije, fotografije in besedila brez licenc. Za vse oznake in blagovne znamke, ki so navedene na našem spletnem mestu in za katere imajo morebitne pravice tretje osebe, neomejeno veljajo predpisi vsakokrat veljavnih zakonov za zaščito teh oznak in lastninske pravice posameznih registriranih lastnikov. Preprosta navedba še ne pomeni, da blagovne znamke niso zaščitene s pravicami tretjih oseb! Avtorske pravice za objavljene objekte, ki jih je izdelal ECE ali njegovi izvajalci, imata izključno ECE in središče. Razmnoževanje, obdelava, distribucija, kakršna koli oblika izkoriščanja ali uporabe teh slik, animacij, fotografij in besedil v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah brez izrecnega pisnega dovoljenja središča ali ECE niso dovoljeni. Prenos, uporaba in kopije te strani je dovoljeno uporabljati samo v zasebne, nekomercialne namene.

Postopek reševanja sporov za potrošnike

Evropska komisija na povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL nudi spletno platformo za reševanje sporov za potrošnike. Udeležba v postopku reševanja sporov pri organu za reševanje sporov ni obvezna. ECE se teh postopkov ne udeležuje.