Výhercovia súťaže I LOVE HOKEJ LIVE

 1. Na začiatok
 2. Podujatia & Novinky
 3. Výhercovia súťaže I LOVE HOKEJ LIVE

Novinky

Výhercovia súťaže I LOVE HOKEJ LIVE

CENTRAL
06.06.2019

VÝHERCOVIA SÚŤAŽE

FAN ZÓNA I LOVE HOKEJ

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – SÚŤAŽ OC CENTRAL

 

Princípom súťaže je trafiť 5 pukov do piatich otvorov hokejovej bránky v čo najkratšom čase. Súťažiaci má maximálne 10 pokusov. Priebeh súťaže je sledovaný personálom, ktorý spúšťa časomieru a kontroluje úspešné zásahy. Po vyčerpaní 10- tich pokusoch súťažiaceho a v prípade 5-tich úspešných zásahov mu personál potvrdí do hracej karty počet zásahov a dosiahnutý čas.

 

Poradie      Čas              Meno

 1.          0:0:03:75      Stepa O
 2.          0:0:03:84      Andynečko
 3.          0:0:04:15      Semir278
 4.          0:0:04:80      Brbloš
 5.          0:0:05:62      Kamilius22
 6.          0:0:06:02      Saša01
 7.          0:0:06:39      Andrej
 8.          0:0:06:50      MAX
 9.          0:0:06:59      Mlyny
 10.          0:0:06:86      Paločkin

Vzhľadom na skutočnosť, že na oficiálnu výzvu Usporiadateľa, zverejnenú na sociálnych sieťach Usporiadateľa (Facebook a Instagram) dňa 27.5.2019 a na opätovnú výzvu zo dňa 31.05.2019 nereagovali všetci výhercovia , Usporiadateľ sa rozhodol upraviť poradie výhercov tak, aby ceny neprepadli. Konečné poradie výhercov cien súťaže I LOVE HOKEJ LIVE je po úprave nasledovný:

 

1 cena            Andynečko

2 cena            Brbloš

3 cena            Kamilius22

4 cena            Andrej

5 cena            Paločkin

 

Usporiadateľ týmto žiada výhercov o vyzdvihnutie si výhier na manažmente centra do 21.6.2019. K vyzdvihnutiu výhier je potrebné preukázať sa víťaznou hracou kartou a dokladom totožnosti. Výhercom srdečne gratulujeme.

Príchod

Trasa