Pozor. zmena!

  1. Na začiatok
  2. Podujatia & Novinky
  3. Pozor. zmena!

Novinky

Pozor. zmena!

CENTRAL
23.04.2019

MENÍME TARIF PARKOVACÍCH HODÍN!

Od 2. mája 2019 bude skrátená doba bezplatného parkovania v podzemnom parkovisku zo 4 hodín na 3 HODINY PARKOVANIA ZADARMO.

Poplatky za parkovanie sú nasledovné:

  • PONDELOK - PIATOK v čase 6:00 – 22:00 hod prvé 3 HODINY bez poplatku. Každá ďalšia začatá hodina poplatok 3€.
  • SOBOTA, NEDEĽA a ŠTÁTNE SVIATKY ZDARMA v čase 6:00 – 22:00 hod (vstup je podmienený vydaním lístka).
  • poplatok 3€ za každú začatú hodinu v čase 22:00 – 6:00 hod

V čase 22:00 – 6:00 hod je možné použiť iba vjazd/výjazd z ulice Metodova

V prípade straty lístka je účtovaný poplatok 15€ + poplatok za parkovné na základe evidencie ŠPZ v systéme.

Od zaplatenia parkovného je čas na výjazd z garáže 15 minút.

 

 

 

 

 

Príchod

Trasa