BEZPEČNÉ NAKUPOVANIE

SPOLOČNE

Milí návštevníci a zákazníci,

Poďme spoločne urobiť všetko potrebné pre to, aby vaše nakupovanie u nás bolo bezpečné. Po celom centre sme vykonali množstvo opatrení a veľmi vás prosíme o dodržiavanie nasledovných pokynov.

Prosíme, buďte ohľaduplní k ostatným:

Ďakujeme za vašu podporu, spoločne to zvládneme!

Prijali sme tiež množstvo preventívnych krokov pre vaše maximálne bezpečie v našom centre:

1. Zvýšili sme frekvenciu upratovania a dezinfekcie plôch, akými sú napríklad madlá na eskalátoroch či travelátoroch, tlačítka výťahov a pod.

2. Bezpečnostná služba monitoruje dodržiavanie nariadení centra a upozorňuje návštevníkov na dodržiavanie rozostupov.

3. Nainštalovali sme v priestoroch centra dávkovače s dezinfekciou.

4. Po celom centre nájdete samolepky s inštrukciami o bezpečnom nakupovaní.

5. Pri eskalátoroch a výťahoch nájdete upozornenia, ako ich v súčasnej dobe používať.

6. Informovali sme prevádzkovateľov obchodov o bezpečnostných pokynoch.

7. Informácie zdieľame na sociálnych sieťach.

8. V prípade, že tak vláda nariadi, budeme regulovať vstup do centra, rady pred obchodmi, rozdelenie chodieb a zavedenie jednosmerného chodu v uličkách.

  1. Home
  2. BEZPEČNÉ NAKUPOVANIE