Imprint

  1. Na začiatok
  2. Imprint

Imprint

 

ECE Projektmanagement Bratislava s. r. o.
Metodova 6, Bratislava 821 08, Slovenská republika
IČO: 35 940 662
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 36441/B

DIČ: 2022030461
IČ DPH: SK2022030461

E-mail: infocentralsk
Tel. č.: +421 232 115 028

ECE Projektmanagement Bratislava s. r. o. podlieha dozoru Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.