Imprint

  1. Home
  2. Imprint

Imprint

Multi Slovakia s. r. o.
Ventúrska 12 811 01, Slovenská republika
IČO: 36 736 805
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 44512/B

DIČ: 36 736 805
IČ DPH: SK202 231 9783             

E-mail: lbenovamultieu
Tel. č.: +421 905 584 861